• Cada participant haurà d’inscriure’s abans del dia 15 de novembre a través del formulari a la pàgina web, i no podrà participar cap participant que no s’hagi inscrit prèviament.
  • Les batalles seran Combats Dobles que es jugaran amb Pokemon Sol o Pokemon Luna.
  • Estan permesos gairebé tots els Pokemons de la Pokedex Nacional. No es permeten llegendaris, singulars ni Greninja-Ash.
  • No es permeten Pokemons duplicats.
  • Es permeten tots els objectes, però aquests no poden estar duplicats.
  • El nivell de tots els Pokemons s’estableix a 50, inclosos els que es troben en un nivell inferior.
  • Si és necessari realitzar una pausa, s’haurà d’avisar un membre de l’organització.
  • Si un participant no es presenta, el contrincant passarà directament a la següent ronda.
  • L’organització es reserva el dret d’afegir noves regles i de modificar les existents.