• No es permetrà utilitzar cap programa que modifiqui el joc o que doni qualsevol avantatge a un jugador.
  • Cada membre de l’equip haurà d’inscriure’s abans del dia 15 de novembre a través del formulari a la pàgina web amb el mateix nom d’equip, i no podrà participar cap membre que no s’hagi inscrit prèviament.
  • Es donarà un marge de 10 minuts a partir del moment que comenci el torneig per arribar al punt de trobada de tots els equips, els que no arribin a temps seran desqualificats.
  • Les partides seran per equips de 5 persones al mapa de La Grieta del Invocador amb mode de Torneo de Reclutamiento, a una partida personalitzada.
  • El torneig serà Bo1 (Best of 1), menys la final que serà Bo3.
  • Si per qualsevol motiu un jugador té problemes que l’impedeixen jugar (l’ordinador es congela, perd la connexió, etc.) s’haurà d’utilitzar la comanda /pause i avisar a un membre de l’organització immediatament.
  • Les fases del torneig dependran del nombre d’equips inscrits al mateix.
  • L’organització es reserva el dret d’afegir noves regles i de modificar les existents.

 

league_of_legends_logo_transparent